Kategorie

 Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
"Krystyna - Haft Ręczny"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym haftkm.com prowadzony jest przez firmę


Krystyna - Haft Ręczny
Krystyna Matyszkowicz
Marcówka 21
34-210 Zembrzyce
tel. 503871519
Nip: 5521198728
Regon: 362951551

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Nr konta: 83203000451110000004177080

2. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej haftkm.com

3. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do kupującego) wynosi: 3 dni robocze.

4. Wszystkie hafty, po pierwszym praniu ulegaja dekatyzacji +- 5 % długości.


§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.


§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez kupującego podczas składania zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi kupujący.


§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
zleceń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, zleceń które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2014r.


Targi

szczegły.

 

Serdecznie zapraszam na moje stoisko w nadchodzących targach. 

Rynek Główny 03.08.2024 r. - 18.08.2024 r.

 Kraków Mały Rynek 19.09.2024 r. -  29.09.2024 r.

Do zobaczenia w Krakowie!
Krystyna Matyszkowicz


Wysyłka

42 zł pobranie,
28 zł przedpłata

szczegóły


Kontakt

Krystyna Matyszkowicz
Marcówka 21
34-210 Zembrzyce

tel: 503-871-519

szczegóły