haft ręczny haft ręczny

Haft ręczny Obrusy ręcznie haftowane i Serwetki z koronką szydełkową

haft ręczny sklep
OPINIE KUPUJĄCYCH

|

|

|

|

|
więcej...
haft ręczny sklep haft ręczny sklep


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
"Krystyna - Haft Ręczny"


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym haftkm.com prowadzony jest przez firmę
"Krystyna - Haft Ręczny" Krystyna  Matyszkowicz 
Marcówka 21
34-210 Zembrzyce
tel. 338746237
Nip. 5521198728
Regon 362951551

2. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się kupującego z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej haftkm.com

3. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do kupującego) wynosi: 3 dni robocze.

4. Wszystkie hafty, po pierwszym praniu ulegaja dekatyzacji +- 5 % długości.
§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.


§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez kupującego podczas składania zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi kupujący.


§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
zleceń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
zleceń które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2014r.

Klauzula informacyjna
dla użytkowników sklepu internetowego " Krystyna - Haft Ręczny " na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)* z dnia 27 kwietnia 2016 r obowiązującego po dniu 25 maja 2018 r.:Administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

Podanie danych przez osobę składające zamówienie jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia transakcji handlowej.
Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim w celu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia,
podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów (RODO *) art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
Inspektorem ochrony danych w firmie jest Krystyna Matyszkowicz adres e-mail haftkm@wp.pl
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia ostatniej transakcji;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dostaw zamówionych towarów, produktów i usług
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy).
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu oceny analizy lub prognozy efektów współpracy , preferencji, zainteresowań, lokalizacji.

Oświadczenie klienta :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora oraz firmy partnerskie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do dokonania transakcji handlowych i realizacji zamówień.


*) Podstawa prawna Ogólne Rozporządzenie PE i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 4 ust 7 dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy


"Krystyna - Haft Ręczny"

Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Nr. konta przelewy krajowe 

BIC:    PPABPLPK

PL83 2030 0045 1110 0000 0417 7080

 

Przelewy zagraniczne - waluta euro

Alior Bank SA

Kod SWIFT:  ALBPPLPW

PL31 2490 0005 0000 4001 0024 4424

tel. +48 33 8746237

tel. +48 503 871 519

e-mail : haftkm@wp.pl

 

haft ręczny sklep
Copyright © HAFT RĘCZNY